ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் தங்களது...மாத ஊதியத்தை (pay slip) Mobile மூலம் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி ?? எளிமையான விளக்கம்