Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

moving

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Tuesday, November 7, 2017

தலைமையாசிரியர்களால் வழங்கப்படும் பணிகள் உதவி ஆசிரியர்களின் அடிப்படை உரிமைகளை பாதிப்பதாக இருக்கக் கூடாது -தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் RTI LETTER

தலைமையாசிரியர்களால் வழங்கப்படும் பணிகள் உதவி ஆசிரியர்களின் அடிப்படை உரிமைகளை பாதிப்பதாக இருக்கக் கூடாது -தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் RTI LETTER



No comments:

Post a Comment