2021 ஆண்டுக்காண NEET தேர்வுக்கான Admit card (Hall ticket )வெளியாகி உள்ளது, நாம் எப்படி நம் mobile Phone மூலமே எளிமையாக DOWNLOAD செய்யும் முறை