20.09.2021 நடைபெறவிருந்த BRTE இடமாறுதல் கலந்தாய்வு நிர்வாக காரணங்களுக்காக தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!*