அரியர் தேர்வு ரத்து செய்ததை ஏற்க முடியாது - உயர்நீதிமன்றம்