அரசாணை எண் 261- நாள்-20.12.2018- அரசு நிதி பெறும் தொடக்க /நடுநிலை /உயர்நிலை /மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் -உபரி ஆசிரியர்கள் -கல்வியாண்டின் இடையில் வயது முதிர்வின் காரணமாக ஓய்வு பெறுவது -ஆசிரியர்களுக்கு கல்வியாண்டு இறுதி வரை மறு நியமனம் அளிப்பது -வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அடங்கிய ஆணை வெளியிடப்படுகிறது