ஐந்து முதல் எட்டாம் -ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்துவது குறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு கே ஏ செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

 

ஐந்து முதல் எட்டாம் -ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்துவது குறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு

வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு கே செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.