தனியார் பள்ளிகளில் ஆய்வு நடத்தி மிரட்டி பணம் வசூலித்த சி.இ.ஓ லஞ்ச ஒழிப்பு விசாரணையில் பரபரப்பு தகவல்