2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான வருமான வரியை திட்டமிட, வருமான வரித்துறை இணைய தளம் மூலம், பழைய முறை கணக்கீட்டின் படி வரி, புதிய முறை கணக்கீட்டின் படியான வரியை ஒரு நொடியில் கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப வருமான வரி பிடித்தம் செய்ய முடியும்.

 

2020-21 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான வருமான வரியை திட்டமிடவருமான வரித்துறை இணைய தளம் மூலம்பழைய முறை கணக்கீட்டின் படி வரிபுதிய முறை கணக்கீட்டின் படியான வரியை ஒரு நொடியில் கண்டறிந்துஅதற்கேற்ப வருமான வரி பிடித்தம் செய்ய முடியும்.

click here to view your tax in few seconds