பத்தாம் வகுப்பு துணைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு 11-ம் வகுப்பில் சேர்க்கை அளிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 imageswwwwwwwwww