தேசிய கல்வி கொள்கை 2020 இணையவழி கருத்தரங்கம் -நாள் 31.10.20 -மாலை 5 -7 மணி

 

தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு  

 இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு    இன்று......  

நாள் 31.10.20  சனி  :

மாலை 5 -7 மணி

1. தேசிய கல்விக் கொள்கையும் ஆசிரியர்களும் *ஆயிஷா.இராநடராசன்


2. தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020_ சமூக நீதியும் வனிகமயமாகும் கல்வியும்  பேரா.கருணானந்தன் 

கலந்து கொள்ள

 1.Zoom Id : 854 0900 2620

Passcode: 12345

Join zoom Meeting link :

 https://us02web.zoom.us/j/5625302682

Or


2.YouTube link :

 https://youtu.be/tZrX7Qezy3o

3. Face Book Live:

http://www.facebook.com/tngtf.tngtf.5

share to all-