இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-.02.09.2020-BULLETIN AVAIL -PDF FILE