முன் அனுமதி இன்றி உயர்கல்வி பயின்ற ஆசிரியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டு முன் அனுமதி வழங்கிட வழங்கிட வேண்டியும் ஊதிய உயர்வு பதவி உயர்வு உள்ளிட்டவைகளை வழங்கிடவும், முதன்மை செயலாளர் அவர்களுக்கு கோரிக்கை கடிதம்..

                                         click here to download -pdf file