இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு- BULLETIN - -.15.07.2020