பள்ளிக்கல்வி - சுதந்திர தின விழா 2020- 15.08.2020 (சனிக்கிழமை ) அன்று -74 ஆவது தின விழாவினை அனைத்து சார்நிலை அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் கொண்டாடுதல் -அறிவுரைகள் வழங்குதல் -சார்பு