அரசு ஊழியர்கள் தம் பணிக்காலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டால், அரசு சிகிச்சை செலவு முழுவதையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பதற்கான அரசாணை.