பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஆசிரியர், அரசு ஊழியர் மீதான நடவடிக்கை ரத்து?

பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஆசிரியர், அரசு ஊழியர் மீதான நடவடிக்கை ரத்து?