*FLASH NEWS - PTA APPOINTMENT தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் PTA& SMC மூலம் தற்காலிக பணிநியமனம் செய்து கொள்ள தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் ஆணை வெளியிடு GO NO 35 DATE :30-01-2020*

CLICK HERE TO JOIN WHATSAPP


⚡ *FLASH NEWS - PTA APPOINTMENT தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் PTA& SMC மூலம் தற்காலிக பணிநியமனம் செய்து கொள்ள தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர்  ஆணை வெளியிடு  GO NO 35 DATE :30-01-2020


Click here to download