புதிய மாவட்டங்களுக்கு சி.இ.ஓ.,க்கள்பள்ளி கல்வித்துறை பட்டியல் தயாரிப்பு

தமிழகத்தில்புதிதாக துவக்கப்பட்ட ஐந்து மாவட்டங்களுக்குசி...,க்கள் எனப்படும்முதன்மை கல்வி அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.


  
இதற்காக பணி மூப்பு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுதமிழகத்தில்மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை, 32ல் இருந்து, 37 ஆக உயர்ந்துள்ளதுதென்காசிசெங்கல்பட்டுகள்ளக்குறிச்சிராணிப்பேட்டைதிருப்பத்துார் எனஐந்து புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளனபுதிய மாவட்டங்களுக்குகலெக்டர்கள் மற்றும் எஸ்.பி.,க்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்மற்ற துறைகளிலும்மாவட்ட தலைமை அதிகாரிகளை நியமிக்கதமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.அதன்படிபள்ளி கல்வித்துறையில்மாவட்ட தலைமை அதிகாரி பதவியானமுதன்மை கல்வி அதிகாரி பதவிகள்புதிதாக உருவாக்கப்பட உள்ளன.
  
இதற்கான ஏற்பாடுகளைபள்ளி கல்வித்துறை மேற்கொண்டுஉள்ளதுஅனைத்து மாவட்டங்களிலும் பணியாற்றும்டி...,க்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான பணி மூப்பு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுஇதில்அனுபவம் மற்றும் பணி மூப்பு அடிப்படையில்ஐந்து அதிகாரிகளுக்குமுதன்மை கல்வி அதிகாரியாக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுஅவர்கள் புதிய மாவட்டங்களுக்கு நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.