ஆசிரியர்களுக்கான இடர்பாடு விரைவில் களையப்படும் -அமைச்சர் செங்கோட்டையன்