அரசுப்பள்ளியில் அடிப்படை ஆங்கில வார்த்தை கூட மாணவர்களுக்கு எழுதத் தெரியவில்லை- கலெக்டர் ஆய்வில் தகவல்

அரசுப்பள்ளியில் அடிப்படை ஆங்கில வார்த்தை கூட மாணவர்களுக்கு எழுதத் தெரியவில்லை- கலெக்டர் ஆய்வில் தகவல்