4.10.2018 அன்று நடைபெற்ற ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்திற்கான பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஊதியத்தை திரும்பி தர உத்தரவு