விலை குறைந்த சலுகைகளை மாற்றியமைத்த பி.எஸ்.என்.எல்.

பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவன பிரீபெயிட்

சலுகைகள் மீண்டும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இம்முறை ரூ.100 விலைக்குள் கிடைக்கும் சலுகைகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவன பிராட்பேன்ட் மற்றும் செல்லுலார் சேவைகள் தொடர்ந்து மாற்றப்பட்டு வருகிறது. அடிக்கடி சேவைகள் மாற்றப்படும் நிலையில், மீண்டும் ஏழு சேவைகளை மாற்றி இருக்கிறது. ரூ.100-க்கு கீழ் ஏழு சலுகைகள் மாற்றப்பட்டு கூடுதல் டேட்டா வழங்கப்படுகிறது.
 
ரூ.14 விலையில் கிடைக்கும் பி.எஸ்.என்.எல். சலுகையில் 1 ஜிபி டேட்டா ஒரு நாள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது. இது முன்னதாக வழங்கப்பட்டதை விட இருமடங்கு அதிகம் ஆகும். பி.எஸ்.என்.எல். ரூ.40 சலுகையில் 1 ஜிபி டேட்டா ஐந்து நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வழங்கப்படுகிறது.
மாற்றியமைக்கப்பட்டதில் சிறப்பான சலுகையாக ரூ.57 இருக்கிறது. பி.எஸ்.என்.எல். ரூ.57 சலுகையில் தினமும் 1 ஜிபி டேட்டா 21 நாட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ரூ.68 சலுகைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா ஐந்து நாட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
வாரயிறுதியில் வெளியூர் செல்வோருக்கு ரூ.78 விலையில் 4 ஜிபி டேட்டா மூன்று நாட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதேபோன்று ரூ.82 சலுகையில் 4 ஜிபி டேட்டா நான்கு நாட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன் பிரத்யேக ரிங் பேக் டோன் வழங்கப்படுகிறது. ரூ.85 விலையில் கிடைக்கும் சலுகையில் 5 ஜிபி டேட்டா ஏழு நாட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.