-பள்ளி மாணாக்கர்களுக்கு மாற்றுச் சான்றிதழ்களில் (Transfer Certificate) தமிழிலும் பெயர் குறிப்பிட்டு வழங்க அனைத்து தலைமையாசியர்களுக்கு அறிவுரை அரசு தேர்வு இயக்ககம் வழங்கி உத்தரவு