ஒரு மைல்கல் அரசாணை : GO Ms No.180 Finance (Pension) Dept, dt 20.06.2017 அரசு ஊழியர் / ஓய்வூதியர்களுக்கு திருநங்கைகளாயிருக்கும் குழந்தைகள் இனி, பெண்குழந்தைகளாகக் கருதப்படுவர்

ஒரு மைல்கல் அரசாணை :

GO Ms No.180 Finance (Pension) Dept, dt 20.06.2017
அரசு ஊழியர் / ஓய்வூதியர்களுக்கு திருநங்கைகளாயிருக்கும் குழந்தைகள் இனிபெண்குழந்தைகளாகக் கருதப்படுவர்.
குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற அவர்களுக்கு உரிமையுண்டு. தமது வாழ்நாள் வரை அதனைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

ஆணையிலுள்ள தேதியில் இருந்து இது நடைமுறைக்கு வரும்.
No automatic alt text available.

Image may contain: text