புதிய பாடத்திட்டம் - 20.07.2017 அன்று முறைப்படி துவக்கம் - மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் மற்றும் குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்பு -பங்கேற்பாளர்களின் பெயர் பட்டியல் மற்றும் அழைப்பிதழ்