பள்ளிக்கல்வி -பதவி உயர்வு -01.01.2017 அன்றைய நிலவரப்படி வெளியிடப்பட்ட இறுதி தேர்ந்தோர் பட்டியலின் படி கலந்தாய்வுக்கு அழைக்க வேண்டியவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அறிவுரைகள்