மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் "ஆசிரியர் தின" வாழ்த்துச் செய்தி