டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - IV மாதிரி வினா - விடை 32


பொது அறிவியல்
961. கல்லீரல் (Spleen) வீங்கி பெரிதாகும் நோய் எது?
962. எய்ட்ஸ் நோயை கண்டறிய உதவும் பரிசோதனையின் பெயர் என்ன?
963. சிறுநீரகங்களின் மேல் கொழுப்பு அடுக்குக்குள் ஜோடியாக காணப்படும் சுரப்பி எது?

964. நெஃப்ரான் எனப்படும் வடிகட்டிகள் உடலின் எந்த பகுதியில் காணப்படுகின்றன?
965. இரு வேறு பிரிவு ரத்தத்தை சேர்த்தால் என்னவாகும்?
966. முதல் சோதனை குழாய் குழந்தை பெற்ற பெண்மணி யார்?
967. சீனர்களின் ஊசி மருத்துவ முறையின் பெயர் என்ன?
968. இந்தியாவில் மருத்துவத்துக்காக வழங்கப்படும் விருது எது?
969. கடல் பற்றிய ஆராய்ச்சி படிப்பின் பெயர் என்ன?
970. ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமானால் தோன்றும் நோய் எது?
971. மையோபியா என்பது என்ன?
972. சாதாரண வீட்டு ஈக்களால் பரவும் நோய்கள் எவை?
973. நமது உடலில் எத்தனை துளைகள் உள்ளன?
974. Oology என்பது எதைப்பற்றிய துறை?
975. சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள கோள் எது?
976. பூமியை விட சூரியன் எத்தனை மடங்கு பெரியது?
977. பூமி சூரியனுக்கு மிக அருகில் எந்த மாதத்தில் வரும்?
978. நிலவில் முதல்முதலில் காலடி வைத்தவர் யார்?
979. விண்வெளியில் முதலில் பறந்தவர் யார்?
980. இந்தியாவின் முதல் செயற்கைகோள் எது?
981. நிலவுக்கு மனிதனை ஏந்திச்சென்ற விண்கலம் எது?
982. விண்வெளியில் முதலில் நடந்தவர் யார்?
983. விண்வெளிக்குச் சென்ற 135-வது வீரர் யார்?
984. ரஷ்ய விண்வெளி நிலையத்தின் பெயர் என்ன?
985. விண்வெளியில் நடந்த முதல் பெண்மணி யார்?
986. இந்தியாவின் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை எது?
987. உலக கொசு ஒழிப்பு தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது?
988. ஆகாய விமானங்களில் ஒளிச்செறிவைக் கட்டுப்படுத்த ஜன்னல் கண்ணாடிகளாக பயன்படுவது எது?
989. வானம் நீல நிறமாக தோன்றுவதற்கு காரணம் என்ன?
990. D.D.T. என்பது என்ன?
991. கிளெப்டோமேனியா என்றால் என்ன?
992. ஊறுகாய் தயாரிப்பில் பயன்படும் அறிவியல் கொள்கை எது?
993. கள்ள ரூபாய் நோட்டுகளையும், போலிபத்திரங்களையும் கண்டறிய உதவும் கதிர்கள் எவை?
விடைகள்
961. ஸ்பிலினோமெக்கலி 962. ELISA Test 963. அட்ரினல் சுரப்பி 964. இரு சிறுநீரகங்களில் 965. ரத்தம் கட்டிக்கொள்ளும் 966. லெஸ்லி பிரவுன் 967. அக்குபஞ்சர் 968. தன்வந்திரி 969. ஓசனோகிராபி (Oceanography) 970. லூக்கேமியா 971. கிட்டப்பார்வை குறைபாடு 972. டைபாய்டு, சீதபேதி 973. ஒன்பது துளைகள் 974. பறவைகளின் முட்டைகளைப் பற்றிய அறிவியல் 975. புதன் 976. 12 ஆயிரம் மடங்கு 977. டிசம்பர் மாதம் 978. நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் 979. யூரி ககாரின் 980. ஆரியபட்டா 981. அப்போலோ-II 982. அலெக்ஸி லியோல் 983. இந்தியாவைச் சேர்ந்த ராகேஷ் சர்மா 984. மிர் விண்வெளி நிலையம் 985. ஸ்வெட்லானா சவிட்ஸ்காயா (ஜூலை 25, 1984) 986. பிரிதிவி 987. ஆகஸ்ட் 20 988. போலராய்டு 989. ஒளிச்சிதறல் (Scattering of Light) 990. ஒரு பூச்சிக்கொல்லி (Insecticide) 991. பொருட்களை திருடும் ஒரு வகை நோய் 992. பிளாஸ்மாலைசிஸ் 993. அல்ட்ரா வயலட் கதிர்கள்