பதவி உயர்வு விதிகளால் குழப்பம்: 1,040 ஹெச்.எம்.,களுக்கு சிக்கல்