நவம்பர் மாத நாட்குறிப்பு 2022

 01.11.22, செவ்வாய்:

சிறப்பு கிராம சபா கூட்டம்


02.11.22, புதன்:
கல்லறைத் திருநாள் (RL) 


05.11.22, சனிக்கிழமை :
குறைதீர் நாள்


08.11.22, செவ்வாய்:
குருநானக் ஜெயந்தி (RL) 


12.11.22, சனிக்கிழமை:
CRC பயிற்சி


19.11.22, சனிக்கிழமை:
ஈடு செய்யும் வேலைநாள்


*முக்கிய தினங்கள்:*

11.11.22, வெள்ளி:
தேசிய கல்வி தினம்

14.11.22, திங்கள்:
குழந்தைகள் தினம்

21.11.22, திங்கள்:
உலக மீன்வள தினம்

22.11.22, செவ்வாய்:
தேசிய மாணவர் படை தினம்


*வாக்காளர் சேர்ப்பு*
*சிறப்பு முகாம் நாள்கள்:*

12.11.22, சனிக்கிழமை 
13.11.22, ஞாயிறு
26.11.22, சனிக்கிழமை
27.11.22, ஞாயிறு