பள்ளிக்கல்வித்துறை கலை திருவிழா (2022-2023) போட்டிகள்- நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

 

🪢கலைத்திருவிழா சேர்க்கை விண்ணப்பம் 

🪢மேல்முறையீட்டு விண்ணப்பம் 

🪢போட்டிகளின் விவரம்

🪢உறுதிமொழி படிவம்

🪢வட்டார &மாவட்ட& மாநில அளவில் நடைபெறும் போது போட்டியின் விதிமுறைகள்

ஒரே தொகுப்பில் - pdf 45 page