ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேதிகளில் மாற்றம்

 REAKING NEWS LIVE 🆎ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேதிகளில் மாற்றம்


🆎ஆகஸ்ட் 25-31வரை திட்டமிடப்பட்ட தேர்வு தற்போது செப்டம்பர் 10-15ஆம் தேதிவரை நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.