அரசுப் பள்ளிகளில் மாதத்தின் ஒவ்வொரு இரண்டாவது வாரமும் சிறார் திரைப்பட விழா நடைபெறும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.- GOVT- LETTER-1110