சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு நடைபெற இருந்த கலந்தாய்வு நிறுத்திவைப்பு

 சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி உயர்நிலை/ மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு நடைபெற இருந்த கலந்தாய்வு நிறுத்திவைப்பு