ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் பணிகள் அடங்கிய 624 பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு அறிவிப்பாணை வெளியீடு;

 ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் பணிகள் அடங்கிய 624 பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு அறிவிப்பாணை வெளியீடு;


ஜூன் 26ல் எழுத்துத் தேர்வு, மே 3ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.


tnpsc.gov.in இணையதளத்தில் விவரங்களை அறிந்துகொள்ளலாம்-டிஎன்பிஎஸ்சி.