10, 12-ம் வகுப்பு Revision Test புதிய அட்டவணை வெளியீடு

 10, 12-ம் வகுப்பு Revision Test


புதிய அட்டவணை வெளியீடு


SSLC மாணவர்களுக்கான Ist Revision, பிப்., 9- 15 வரையிலும், 2nd Revision,மார்ச் 28- ஏப்., 4 வரையிலும் நடைபெறும்


12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான Ist test, பிப்., 9- 16 வரையிலும், 2nd Test மார்ச் 28-ஏப்ரல் 5 வரையிலும்  நடைபெறும் . 

CLICK HERE TO DOWNLOAD-pdf