ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை நேரடி வகுப்புக்களுக்குத் தடை- தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவிப்பு