மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் தனிப்பிரிவு வழியே தீர்வு கிடைத்துள்ளது. ஒரே நாளில் பணிநியமனம் பணிவரன்முறை என்றாலும் இளையோர் மூத்தோர் ஊதிய முரண்பாட்டைFR 22 படி களைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தகவல்


 மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் தனிப்பிரிவு வழியே தீர்வு கிடைத்துள்ளது. ஒரே நாளில் பணிநியமனம் பணிவரன்முறை என்றாலும் இளையோர் மூத்தோர் ஊதிய முரண்பாட்டைFR 22 படி களைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என  தகவல் - CM CELL REPLY