அரசுப் பள்ளிகளில் மீண்டும் கணினி அறிவியல் பாடம் கொண்டு வரப்படுமா??

 அரசுப் பள்ளிகளில் மீண்டும் கணினி அறிவியல் பாடம் கொண்டு வரப்படுமா??


திரு வெ.குமரேசன்,
மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் ,
9626545446 ,
தமிழ்நாடு பி.எட் கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் பதிவு எண்:655/2014

செய்தி : திருச்சி தினமணி நாளிதழ்.