நாளை மறுநாள் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி வரை பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நெல்லையில் அறிவிப்பு

 நாளை  மறுநாள் முதல் ஜனவரி 2-ம் தேதி வரை பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை. - பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்


தகவலுக்காக -நாளை மறுநாள் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி வரை பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நெல்லையில் அறிவிப்பு