இன்றைய (25 .10.2021) கல்வி தொலைக் காட்சி வீடியோக்கள்-(வகுப்பு 6 முதல் 8 வரை )

 


வகுப்பு 6 | தமிழ்| இலக்கணம் | இன எழுத்துக்கள்|- CLICK HERE


வகுப்பு7 | தமிழ் | இலக்கிய வகை சொற்கள் - CLICK HERE


வகுப்பு8 | தமிழ் | கவிதைப்பேழை | படை வேழம்- CLICK HERE
Class 8 | English | Work Book | Grammar - Tenses- CLICK HERE


வகுப்பு 8 | கணிதம் | பயிற்சிப்புத்தகம் | தகவல் செயலாக்கம்- CLICK HERE