அரசு ஊழியர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கோவிட் 19 நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு பற்றி முதலமைச்சர் தனி பிரிவில் இருந்து பெறப்பட்ட விளக்கம்.

 அரசு


ஊழியர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கோவிட் 19 நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு பற்றி முதலமைச்சர் தனி பிரிவில் இருந்து பெறப்பட்ட விளக்கம்.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇