சர்வதேச முதியோர் தின உறுதிமொழி : அக்டோபர் 1- பள்ளி & கல்லூரிகளில் தினம் உறுதிமொழி எடுக்க அரசு முதன்மைச் செயலாளர் உத்தரவு...

 

சர்வதேச முதியோர் தின உறுதிமொழி : அக்டோபர் 1
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇