கல்வித் தொலைக்காட்சியில் இன்று 01-10-2021 ( வெள்ளிக்கிழமை ) கல்வி டிவி பாட வீடியோக்கள் (3-5)

 

வகுப்பு 3 | சமூக அறிவியல் | தீ, நீர் மற்றும் மின்சார பாதுகாப்பு- CLICK HERE


வகுப்பு 4 | சமூக அறிவியல் | ஐவகை நில அமைப்பு- CLICK HEREவகுப்பு 5 | சமூக அறிவியல் | நல்ல குடிமகன்- CLICK HERE