ஆதி திராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில் பள்ளிக் கல்வித்துறை தலையிடாது - முதல்வர் அறிவிப்பு