மாணவர்களை பள்ளிக்கு வர கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம்- பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்.