தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது? பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் பேட்டி