இன்றைய கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் ( 13.09.2021 ) 1 முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வரை - ENGLISH

 


Class 1 | English | My Pet | Unit 1 | Part 2  - CLICK HERE

CLASS-2- Know Your Feelings | Unit 3 | Part 4 - CLICK HERE
Class 3 | English | The Big Offer | Prose | Term 1- CLICK HERE
Class 4 | English | Term1 | My Hobbies - Let us write - Letter writing- CLICK HERE
Class 5 | English | Farmer friend | Poem | Term 1 | Unit 2- CLICK HERE
Class 6 | English | Poem | Trees | Term 1 | Unit 2| Part 1 - CLICK HERE
CLASS-7 | A Prayer to the Teacher | Poem | Prose | Unit 3 - CLICK HERE