இன்று (07.09.2021) கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள கல்வி டிவி பாடங்கள் -வகுப்பு- 8

 


இன்று (07.09.2021) கல்வி 

இன்று  (07.09.2021) கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள கல்வி டிவி   பாடங்கள் -வகுப்பு- 8

வகுப்பு 8 - தமிழ் - CLICK HERE Class 8 - English - CLICK HEREவகுப்பு 8-கணக்கு- CLICK HEREவகுப்பு8-அறிவியல்  CLICK HEREவகுப்பு 8 -சமூக அறிவியல் CLICK HERE